Bản đồ 6b6t

Hãy vào server không luật lệ-6b6t!

Hãy tham gia server không luật lệ tuyệt vời nhất ngay hôm nay!


thành viên trực tuyến

Thống kê của 6b6t

Anarchy Server Stats

Tổng Thời gian chơi cao nhất

Thứ hạngTênThông số
1
Đầu của người chơi Carlox
Carlox
176d 2m 38s
2
Đầu của người chơi Colonizadores
Colonizadores
91d 23h 42m 12s
3
Đầu của người chơi vined_on_top
vined_on_top
51d 22h 15m 15s
4
Đầu của người chơi vined_
vined_
47d 1h 18m 47s
5
Đầu của người chơi vined_is_cool
vined_is_cool
45d 17h 53m 5s

Giết nhiều mob nhất

Thứ hạngTênThông số
1
Đầu của người chơi maverick2809
maverick2809
34.920
2
Đầu của người chơi DickpicPenisKoil
DickpicPenisKoil
20.412
3
Đầu của người chơi Buttwashy
Buttwashy
10.992
4
Đầu của người chơi Jajo341
Jajo341
9.913
5
Đầu của người chơi _Skvol_
_Skvol_
9.172

Most End Crystals Placed

Thứ hạngTênThông số
1
Đầu của người chơi FAFAF
FAFAF
154.325
2
Đầu của người chơi TENDOBREJ
TENDOBREJ
135.221
3
Đầu của người chơi Messo_
Messo_
121.820
4
Đầu của người chơi OldChunk
OldChunk
110.227
5
Đầu của người chơi 67tv
67tv
102.715

Giết nhiều nhất

Thứ hạngTênThông số
1
Đầu của người chơi vined_
vined_
307.265
2
Đầu của người chơi lil__perp
lil__perp
30.840
3
Đầu của người chơi 28st
28st
20.547
4
Đầu của người chơi K_1t
K_1t
18.276
5
Đầu của người chơi El_Krisss
El_Krisss
15.758

Đào nhiều Netherack nhất

Thứ hạngTênThông số
1
Đầu của người chơi theJTnoob
theJTnoob
23.337.700
2
Đầu của người chơi Ali3nCyb0rg
Ali3nCyb0rg
18.972.954
3
Đầu của người chơi _hypikel
_hypikel
3.223.311
4
Đầu của người chơi Crywolf
Crywolf
2.928.395
5
Đầu của người chơi hokindo9000
hokindo9000
2.465.536

Most Cake Slices Eaten

Thứ hạngTênThông số
1
Đầu của người chơi Aztrohh
Aztrohh
550
2
Đầu của người chơi burgenbauer
burgenbauer
126
3
Đầu của người chơi LukasWitherMan
LukasWitherMan
70
4
Đầu của người chơi BIGBegemotik1234
BIGBegemotik1234
59
5
Đầu của người chơi gezo_
gezo_
34

Chết nhiều nhất

Thứ hạngTênThông số
1
Đầu của người chơi vined_on_top
vined_on_top
687.515
2
Đầu của người chơi vined_is_cool
vined_is_cool
596.598
3
Đầu của người chơi i_am_vined
i_am_vined
561.096
4
Đầu của người chơi rebane2001
rebane2001
348.621
5
Đầu của người chơi XanderGlennYoder
XanderGlennYoder
81.598

Đặt nhiều TNT nhất

Thứ hạngTênThông số
1
Đầu của người chơi Garajik
Garajik
1.090.364
2
Đầu của người chơi Jajo341
Jajo341
285.378
3
Đầu của người chơi hokindo9000
hokindo9000
284.101
4
Đầu của người chơi Norway
Norway
258.552
5
Đầu của người chơi stef4ako
stef4ako
162.462

Most Golden Hoe Crafted

Thứ hạngTênThông số
1
Đầu của người chơi Re_s_o_n_a_n_c_e
Re_s_o_n_a_n_c_e
4.056
2
Đầu của người chơi 9uu9cracked
9uu9cracked
2.389
3
Đầu của người chơi burgenbauer
burgenbauer
2.357
4
Đầu của người chơi Blindpolecat95
Blindpolecat95
1.023
5
Đầu của người chơi BlindPoleCat950
BlindPoleCat950
992