แผนที่ 6b6t

เข้าร่วม 6b6t เซิร์ฟเวอร์ไมน์คราฟต์ไม่มีกฎ!

เข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ไมน์คราฟต์ไม่มีกฎที่ดีที่สุดได้เลยตอนนี้!

1856
ผู้ใช้ที่กำลังออนไลน์

PvP Meta on 6b6t

รูปโปรไฟล์
qbasty

Become the best PvPer on 6b6t.org! Learn how to configure your Hack Client correctly for the PvP Meta on 6b6t Anarchy and PvP Server.

To have the best PvP Experience, we've made the following changes to the PvP Metas on our servers.

6b6t Anarchy Server

Burrow: Blocked
Delay for breaking crystals: None
Delay for placing all blocks but crystals: None
Max Block Place/Break Range: 4.2
Max Crystal Break Range: 4.2
Place rotations (look at the place where you want to place a block): Not Required
Crystal break rotations + Block interact rotations (look at the place where the crystal is to break it / where the block is to interact with it): Not Required
Criticals: Allowed
No slow: Blocked
Timer: Blocked
Long Jump: Blocked
Multi task: Blocked
Blocked commands: /home, /tpa
Elytra during PvP: Blocked

6b6t PvP Server

Burrow: Blocked
Delay for breaking crystals: None
Delay for placing all blocks but crystals: None
Max Block Place/Break Range: 6.0
Max Crystal Break Range: 6.0
Place rotations (look at the place where you want to place a block): Not required
Criticals: Allowed
No slow: Allowed
Timer: Blocked
Long Jump: Blocked
Multi task: Allowed

Note: in duels you can set your own anti-cheat / pvp meta!